ที่ ประเภทรายงาน พิมพ์
1 สรุปจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2 สรุปการคำนวณ ครู จ.18
3 สรุปจำนวนครูควรมี
4 สรุปจำนวนพนักงานราชการแยกรายโรงเรียน
5 สรุปจำนวนลูกจ้างแยกรายโรงเรียน