ที่ ประเภทรายงาน พิมพ์
1 สรุปจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2 สรุปการคำนวณ ครู จ.18
3 สรุปจำนวนครูควรมี
4 สรุปจำนวนพนักงานราชการแยกรายโรงเรียน
5 สรุปจำนวนลูกจ้างแยกรายโรงเรียน
6 สรุประดับการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
7 สรุปวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
8 สรุปความ-ขาด,เกิน สำหรับพิจารณาอัตรา ข้าราชการครู
9 สรุปข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา